Měření dopadu

Měření dopadu

Proč dává smysl rozvíjet měření a řízení společenského dopadu?

1. Budete efektivnější

Organizace, které měří a řídí svůj společenský dopad, v něm dosahují lepších výsledků a vykazují vyšší míru efektivity fungování organizace.

2. Zvýšíte svůj vliv

Organizace, které mohou diskusi o přínosu svých činností opřít o výsledky měření dopadu, působí důvěryhodněji a přesvědčivěji. Posilují tak svůj vliv a důležitost směrem ke stakeholderům - ať jimi jsou zakladatelé a zřizovatelé organizace, poskytovatelé financování, sponzoři, média nebo partneři z veřejného sektoru.

3. Posílíte fundraising

Sledování a měření dopadu je stále důležitějším předpokladem pro efektivní fundraising. I očekávání na straně dárců, a to na straně soukromého i veřejného sektoru, neustále rostou. Proto organizace, které mají ucelený přístup k řízení svého společenského dopadu, dosahují výrazně lepších výsledků ve svém fundraisingu.

4. Zlepšíte svoje PR

Objektivní informace o činnosti a dopadech organizace mají pozitivní dopad také na interní i externí reporting, interní i externí komunikaci a PR.

5. Rozvinete své schopnosti

Sociální bankovnictví Vám poskytne podporu v rozvoji vašich kompetencí souvisejících se sledováním, měřením a řízením dle dopadu.

Chci jít více do hloubky a mám dotazy. Na koho se mohu obrátit?

Zajímá-li vás oblast měření a řízení dopadů více, existuje celá řada skvělých nástrojů, metod a zdrojů k dalšímu prozkoumání. Vybíráme a doporučujeme některé z nich:

Máte-li otázky k dotazníku nebo k oblastí měření dopadů, kontaktujte nás .