Program Krok za krokem jsme vytvořili pro organizace, které zaměstnávají nebo pracují s následujícími skupinami lidí, případně jim poskytují služby:

  • lidé se zdravotním postižením - mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným.
  • lidé se sociálním znevýhodněním, např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry.
  • lidé jinak obtížně zaměstnatelní - ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu a další.

Jsme tu i pro organizace, které řeší jiný významný společenský problém, jako je například výchova a vzdělávání, kvalita života a další.